Inovace-generátor výkonnosti firem

Autor: RNDr. Ludvík Čichovský CSc. MBA a kolektiv
Formát: 15x21cm
Počet stran: 329 stran
ISBN: 978-80-87829-07-3
Vydáno: 2013

V knize napsané předním marketingovým odborníkem Ludvíkem Čichovským a kol. najdete informace např. o:

  1. Inovacích ve firmách v ČR
  2. Inovacích ve vzdělávání
  3. Potenciálu inovací
  4. Inovacích v managementu a lidských zdrojích
  5. Analýzách a sledování inovačních procesů
  6. Kreativním procesu v inovacích
  7. Nových trendech
  8. Inovacích na Slovensku

Knihu ocení podnikatelé, manažeři, pracovníci marketingových oddělení, vývojáři, studenti marketingu a ostatní, kteří se inovacemi a prosperitou profesně zabývají, nebo se o tuto oblast zajímají.

Prodej nerealizuje nakladatelství Adart.

Tuto publikaci si můžete objednat za cenu 330,-Kč + poštovné výhradně na e-mailu: adart@adart-reklama.cz

Více o knize:

Inovace a projekt IGA VŠEM
Inovace na firemní úrovni představují významný generátor jak výkonnosti, tak i tvorby hodnoty firmy. Inovace působí na firemní výkonnost nejen prostřednictvím svých ekonomických efektů, tzn., jsou hnací silou růstu tržeb a zisku, ale rovněž jsou významným prvkem firemního učení se. Přínosy úspěšných inovací pro firmu nelze tudíž vnímat pouze zúženou optikou ekonomických parametrů, jako jsou zisk či rentabilita investic do inovací (ROI), čistá současná hodnota inovativního projektu (NPV) či ekonomická přidaná hodnota (EVA), ale je nezbytné vzít do úvahy širší kontext přínosů z firemních inovací. Za ekonomicky obtížně vyjádřitelné přínosy z inovačních projektů je třeba pokládat zvládnutí nové technologie výroby inovativních produktů, průnik na nové trhy, vytvoření či obohacení firemní znalostní základny, osvojení si nových kompetencí, vytvoření nových a do budoucnosti využitelných aliančních seskupení. Úspěšná inovace rovněž posiluje týmového ducha firmy a podporuje leadership jako metodu řízení prostřednictvím sdílené vize. Projekt interní grantové agentury (IGA) VŠEM s názvem „Generátory výkonnosti firmy“ řeší v jednom specifickém pohledu vliv inovací na budoucí výkonnost firmy. Jedná se o komplexní a systémový pohled na firemní procesy, z pohledu jejich výkonnostního potenciálu, který je měřen a kvantifikován soustavou vhodně zvolených metrik. Tyto metriky jsou potom předpokladem pro nastavení procesu zlepšování firemních procesů. Proto vítám, že autoři pod vedením RNDr. L. Čichovského, CSc, MBA, MSC zpracovali v rámci mezinárodního projektu Katedry marketingu VŠEM a Katedry marketingu Ekonomické university v Bratislavě téma inovace – generátor výkonnosti firmy ve formátu monografie v projektu IGA VŠEM.

Ing. M. Špaček, CSc, MBA
Ředitel projektu IGA VŠEM


PLÁTCE

PŘÍJEMCE

(vyplňte, pokud je doručovací adresa jiná než adresa plátce)

Objednávku si můžete nechat zaslat na odlišnou adresu než je adresa vašeho bydliště.
Pokud údaje nezadáte, budou použity stejné jako údaje plátce.

* Opiště níže uvedený kód:
captcha

Položky označené hvězdičkou(*) jsou povinné.

Ukázky titulů
 

Ukázky stavebních deníků Objednat

Nejčastější dotazy pro autory

Ukázky stavebních deníků Objednat