Kontinuita znalostí: Jak uchovat znalosti klíčových pracovníků v organizaci

Autor: Ing. Hana Urbancová, Ph.D.
Formát: 15x21cm
Počet stran: 168 stran
ISBN: 978-80-87829-01-1
Vydáno: 2013

Tato publikace je založena na výsledcích realizovaného výzkumu v problematice zabezpečení kontinuity znalostí v organizacích. Kniha přináší odpověď na otázku proč je v současném vysoce konkurenčním prostředí nutné uchovávat znalosti klíčových pracovníků a jakou roli hraje vertikální přenos znalostí v zabezpečení kontinuity činností. Představuje jedinou knihu týkající se oblasti zabezpečení kontinuity znalostí v České republice.

Jedná se o pátou odbornou publikaci nové edice J@K a je primárně určena personalistům a manažerům organizací, pracovníkům personálních agentur, studentům ekonomických a společenských směrů zabývající se lidským faktorem a všem ostatním, pro které je problematika uchování znalostí aktuální, potřebná nebo zajímavá.

Na 168 stranách se dozvíte např.:

 1. Jaký je rozdíl mezi znalostním managementem a managementem kontinuity znalostí.
 2. Proč je v konkurenčním prostředí nutné uchovávat znalosti klíčových pracovníků.
 3. Jakou roli hraje zabezpečení kontinuity činností v konkurenční výhodě.
 4. Jaké lze využívat metody sdílení znalostí a které jsou nejvíce využívány.
 5. Jaké jsou faktory, které ovlivňují zabezpečení kontinuity znalostí.
 6. Jaká je situace zabezpečení kontinuity znalostí v České republice.
 7. Jak identifikovat klíčové pracovníky a zabezpečit kontinuitu znalostí.
 8. Jaké jsou předpoklady a zásady k zajištění kontinuity znalostí.
 9. A mnohé další.

Znalosti si doplní především:

 1. personalisté, manažeři organizací,
 2. pracovníci personálních agentur,
 3. studenti ekonomických a společenských směrů zabývající se lidským faktorem
 4. a všichni ostatní, pro které je problematika uchování znalostí aktuální, potřebná nebo zajímavá.

 

Z posudků recenzentů:

Monografie sestavená na téma uchování znalostí v podnicích je v reálném čase velmi přínosná. Zaměřuje se na problematiku, která ve svém důsledku vymezuje konkurenční postavení každé organizace a chce ve svém odvětví dosáhnout konkurenční odlišení, které ji chrání před soupeřícími podniky. Významné konkurenční odlišení je, a do budoucna bude, postaveno na lidech – zaměstnancích. Zaměstnanci jsou nejenom nositeli, ale hlavně vlastníky lidského kapitálu. A vztah k lidskému kapitálu vymezuje úspěch podnikatele na trhu výrobků a služeb. Vědoma si tohoto významu lidského kapitálu, který je vázán na lidské zdroje pro udržitelný rozvoj podniků, sestavila autorka přehlednou a svým způsobem poutavou publikaci, která pomůže onu trvalou konkurenční výhodu dosáhnout a hlavně udržet.

Tomuto cíli je podřízena i struktura monografie, která začíná vymezením základních pojmů zdrojového přístupu k získání konkurenční výhody až po metody předávání znalostí. Vzhledem k určení koho má monografie oslovit, nezapomíná na význam kontinuity znalostí pro řízení organizace. Monografie má logickou ucelenou strukturu, která, jako jedna

z prvních, řeší, na první pohled nemožný, problém udržení znalostí – oněch tacitních – v podnicích. Odejde zaměstnanec – odejde tacitní znalost. Autorka však tuto rovnici upravuje v tom smyslu, že tato rovnice neplatí za každé situace a v každé organizaci.

Vhodným zabezpečením kontinuity znalostí dosáhnou manažeři resp. personalisté podniku stavu, který nazýváme kumulovanou zkušeností, která pomáhá podniku udržet si konkurenční výhodu na trhu služeb a výrobků. A to je pro podniky všech forem podstatné. Tímto přístupem naplňují i svojí společenskou odpovědnost ve vztahu k zaměstnancům.

Monografii považuji za přínosnou pro okruh zájemců, které autorka vymezuje na počátku publikace. Je napsána s odborným přehledem a podpořena odkazy na početné autory, kteří se kontinuitou znalostí zabývají a umožňují tak rozšíření poznatků, které jsou koncentrovány v předložené monografii.

V Brně dne 7. 6. 2013
Prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
Mendelova univerzita v Brně


Monografie na téma „Jak uchovat znalosti klíčových pracovníků v organizaci se zabývá problematikou obecně známou a dá se konstatovat, že i historickou, která byla a je v praxi využívána, ale kvalitní zpracování formou publikace nebo jiné odborné prezentace v posledním období chyběla.

Téma monografie je vysoce aktuální ve všech typech organizací a záleží jen na uchopení meritu věci. V každé organizaci pracují zaměstnanci různé výkonnosti, odborné erudice a morálněvolních vlastností. A právě zde je zárodek kvalitativního i kvantitativního předávání znalostí o následném období. Je na majitelích malých organizací o personálních šéfech velkých společností, aby se klíčové posty obsazovaly pracovníky splňujícími maximum výše uvedených vlastností. Platí zde zásada, že jedině kvalitní pracovník se stane dokonale funkční součástí kvalitního týmu organizace – tj. největšího bohatství každé společnosti. A právě takoví pracovníci jsou většinou základními nositeli cenných a potřebných znalostí organizace a je u nich zároveň největší riziko ztráty jejich vědění pro stávajícího zaměstnavatele, neboť je na trhu o ně největší zájem.

Právě z tohoto důvodu je permanentní zajišťování maximálního objemu všech typů znalostí pro organizaci klíčové. Jsou organizace, které uplatňují často systém „hození do vody“. Následně se nový pracovník buď naučí „plavat“ v zadané pracovní náplni, často i za cenu osobních obětí, nebo je nutné hledat nového „plavce“. Je historicky ověřeno, že naopak několikaměsíční společné působení odcházejícího a nového pracovníka není ekonomickou ztrátou pro organizaci, ale v drtivé většině případů ziskem organizace ve všech směrech. Jiná je situace při náhlém odchodu klíčového nositele, hlavně kritických znalostí. A právě tuto problematiku monografie velmi podrobně a komplexně analyzuje a zároveň navrhuje formy řešení.

Závěrem lze konstatovat skutečnost, že autorka osobně a téměř dokonale zmapovala problematiku zabezpečení kontinuity znalostí v několika organizacích a následně analyzovala nabyté zkušenosti a vyvodila obecně platné závěry, použitelné pro drtivou většinu organizací.

Jsem přesvědčen, že monografie vzbudí oprávněný zájem u odborné veřejnosti a bude publikací, ke které se budou mnozí personálně odpovědní pracovníci opakovaně vracet.

Bystřice pod Hostýnem 1. 5. 2013
Ing. Miroslav Hovořák
ředitel, Lesy a statky Tomáše Bati

 

Tuto knihu lze koupit pouze u nás. Objednejte si ji ZDE přímo u vydavatele a my vám ji zašleme s daňovým dokladem na dobírku.

Cena je včetně DPH ……. 259,-Kč + 130,-Kč poštovné a balné, případně DVD 129,-Kč+ 90,-Kč poštovné a balné (DVD VYPRODÁNO).

PLÁTCE

PŘÍJEMCE

(vyplňte, pokud je doručovací adresa jiná než adresa plátce)

Objednávku si můžete nechat zaslat na odlišnou adresu než je adresa vašeho bydliště.
Pokud údaje nezadáte, budou použity stejné jako údaje plátce.

* Opiště níže uvedený kód:
captcha

Položky označené hvězdičkou(*) jsou povinné.

Ukázky titulů
 

Ukázky stavebních deníků Objednat

Nejčastější dotazy pro autory

Ukázky stavebních deníků Objednat