Výzvy marketingu v současné krizi

Autor: Mgr. Jiří Boháček, Dr. a kol.
Formát: 15x21cm
Počet stran: 165 stran s barevnou přílohou
ISBN: 978-80-904645-7-5
Vydáno: 2013

Tato publikace je sestavená pracovníky katedry marketingu VŠEM v Praze a má ukázat, jak se marketing s pomocí inovativních přístupů v současné době vyrovnává s faktem vleklé krize světové ekonomiky. Je třetí odbornou publikací nové edice J@K a je určena podnikatele, marketéry, pracovníky reklamních a komunikačních agentur a všechny ostatní, kteří se zajímají o efektivní marketing v období ekonomické krize.

Na 165 stranách se dozvíte např.:

 1. Jaké jsou cesty a vize marketingu pro optimalizaci výkonu
 2. Jak na marketing na sociálních sítí
 3. Jaké jsou strategie nízkonákladového marketingu
 4. Jak úspěšně využít QR kódy
 5. Jaká je marketingová segmentace trhu s biopotravinami
 6. Jak využít sociální sítě
 7. Jaká jsou specifika marketingu sportovních akcí

Znalosti si doplní především:

 1. Podnikatelé
 2. Manažeři firem
 3. Pracovníci prodejních a marketingových oddělení
 4. Pracovníci reklamních, mediálních, PR a komunikačních agentur
 5. Studenti marketingových a ekonomických směrů

Případně ostatní, pro které je znalost marketingu profesní nutností nebo jen zajímavým oborem.

 

Z posudku recenzenta:

Nynější, již delší dobu neklidné časy, se nutně projevují i v marketingových náhledech a promítají se do úvah, analytických pohledů, doporučení, jak se k takovému stavu i vývoji postavit z hlediska možností marketingového konceptu. Předložená publikace poměrně výmluvně dokládá, že tyto možností leží v pestrém vějíři úrovní, potenciálních příležitostí (ale i hrozeb), nástrojů. Jistě nejde o vyčerpávající přehled, dokonce ani reprezentativní výběr pokrývající všechny marketingové oblasti, aktivity, to ale ani není cílem předloženého textu. Tím je, jak se v předmluvě vhodně zdůrazňuje, nabídka inspirace pro formování vlastní marketingové orientace. Text, který je koncipovaný jako sborník článků resp. příspěvků (a takto je i explicitně charakterizován) tak předkládá jak příspěvky zdůrazňující trendy, podtrhující rodící se příležitosti, tak statě založené na obecnějším pohledu do teoretického podhoubí určitých jevů, ale i některé již specifické výřezy. Jsou zařazeny i takové, které se opírají o původní výzkumy. Po obsahové stránce zde čtenář nalezne články ukazující na podstatné trendy, změny v možnostech, jež marketingu přináší prudký rozvoj informačních a komunikačních technologií. Některé příspěvky se snaží předložit komplexnější pohledy s řadou dílčích směrů (jako např. první příspěvek „Cesty a vize marketingu“), některé jsou zaostřeny poměrně již velmi specificky (jako např. „QR kódy a jejich využití“).

Je pochopitelné, že pozornost se soustředí především na pozitivní potenciální efekty. Nechybí ale ani statě, jež záslužně upozorňují i na druhou stránku mince (zřetelně např. v článku „Co je motivací pro užívání sociálních sítí?“). Větší prostor je věnován tématům mediální komunikace s citelnými ozvěnami teorie masové komunikace a zastaveními u metod analýzy médií pomocí obsahové analýzy. Jde zejména o mediální obsahy vůbec (ale i ve vazbě na uplatňování CSR), s možným i když v textu explicitně neuplatněným zaostřením na obsahovou analýzu reklamních sdělení jako takových ( jejíž potenciál pro postižení konkurenčních strategií je značný). Nechybí užitečné výhledy na nákladové přednosti Multi-Level Marketingu a v podobném směru koncipovaná stať sledující nízkonákladovou linii u podpory prodeje a přímého marketingu. Hezkým průnikem pohledu na jeden z vyčnívajících spotřebních trendů (sklon k biopotravinám) a konkrétního původního výzkumu je stať věnovaná segmentaci takového trhu. Stylově a až náladově se poslední navzájem se doplňující dvě statě zastavují u sportovního marketingu, když první z nich nahlíží na sportovní svět jako specifické médium, které přináší nepřehlédnutelné výhody zejména z hlediska marketingové komunikace, druhá vidí propojení marketingu a sportu v perspektivě možností marketingu ve sportovních organizacích.

Celou publikaci uzavírá příhodný soubor barevných příloh. Možná by bylo účelnější vřadit je přímo k odpovídajícím místům v textu, nicméně i uplatněné řazení má své přednosti. Stylisticky je sborník svěží střídáním dikce textu. I to přispívá k jeho čtenářské barvitosti. Všechny příspěvky ale při tom důsledně dodržují jednotnou strukturu. Celkově lze konstatovat, že sborník, který je záslužným dílem autorů z katedry marketingu VŠEM, spolehlivě plní svou hlavní ambici poskytnout inspirace pro marketingové rozhodování v tom kterém směru a je proto vhodné doporučit jeho vydání.

V Brně dne 24. 2. 2013
doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

 

Tuto knihu lze koupit pouze u nás. Objednejte si ji ZDE přímo u vydavatele a my vám ji zašleme s daňovým dokladem na dobírku.

Cena je včetně DPH ……. 239,-Kč + 130,-Kč poštovné a balné, případně DVD 129,-Kč+ 90,-Kč poštovné a balné (OBĚ VERZE VYPRODÁNY).

PLÁTCE

PŘÍJEMCE

(vyplňte, pokud je doručovací adresa jiná než adresa plátce)

Objednávku si můžete nechat zaslat na odlišnou adresu než je adresa vašeho bydliště.
Pokud údaje nezadáte, budou použity stejné jako údaje plátce.

* Opiště níže uvedený kód:
captcha

Položky označené hvězdičkou(*) jsou povinné.

Ukázky titulů
 

Ukázky stavebních deníků Objednat

Nejčastější dotazy pro autory

Ukázky stavebních deníků Objednat