Nízkonákladová marketingová vícevrstevnatá komunikace

Autor: RNDr. Ludvík Čichovský CSc, MBA a kol.
Formát: 15x21cm
Počet stran: 436 barevných stran
ISBN: 978-80-904645-5-1
Vydáno: 2013

Tato kniha je druhou odbornou publikací nové edice J@K. Je určena podnikatele, marketérty, pracovníky reklamních a komunikačních agentur a všechny ostatní, kteří si uvědomují, že snižování nákladů na komunikaci je možné posílit konkurenceschopnost a postavení na trhu. Najdete v ní inspiraci a odpovědi J@K efektivně řešit marketingovou komunikaci, a zejména J@K tuto komunikaci realizovat s nižšími náklady.

Nízkonákladová marketingová vícevrstevnatá komunikace na Facebooku

 

V 17 kapitolách se dozvíte např.:

 1. Rozdíly mezi drahou a nízkonákladovou komunikací
 2. Co je to a jak využít Guerilla marketing
 3. Jak vydělat na úsporách
 4. Co je to spontánní komunikace a jak upoutat
 5. Jaké jsou motivace ke komunikaci
 6. Jak využít sociální sítě
 7. Komunikace ve virtuálním světě

Znalosti si doplní především:

 1. Podnikatelé
 2. Manažeři firem
 3. Pracovníci prodejních a marketingových oddělení
 4. Pracovníci reklamních, mediálních, PR a komunikačních agentur
 5. Studenti marketingových a ekonomických směrů

Případně ostatní, pro které je znalost marketingu profesní nutností nebo jen zajímavým oborem.

 

Z posudku recenzenta:

Publikace zpracovaná autorským kolektivem, pod vedením hlavního autora RNDr. Ludvíka Čichovského, CSc, MBA, MSc., sestavila zajímavou odbornou publikaci, která se zabývá nízkonákladovou komunikací v marketingu. Publikace je členěna do 16 kapitol, což samo o sobě poukazuje na více úrovní marketingové komunikace. Aktuální téma je zasazeno do reálného období přetrvávající hospodářské recese české i evropské ekonomiky. Téma, které může být uplatňováno nejenom v období krizí, recese, ale i v obdobích konjunktury, protože hledání jak snížit náklady se musí uplatňovat vždy. Užitek nízkých nákladů se projeví jak u podniků, tak i u spotřebitelů.

Již od úvodních kapitol je čtenář veden problematikou zaměřující se na rozdíly mezi drahou a nízkonákladovou marketingovou komunikací. V dalších kapitolách je pak uváděna historie spontánní komunikace, zaměření, způsoby šíření. Pozornost je pak upřena na sdělovací procesy a komunikační modely, motivaci ke komunikaci a využití sociálních sítí. Každá z kapitol je zpracována tak, že odpovídá celkovému názvu, a je tak zpracována vícevrstevnatě.

Autorská monografie účelově zaměřená na marketingovou komunikaci uvádí množství modelů, které vycházejí z výzkumného ověřování. Profesionálně sestavená publikace je vhodná jak pro manažery podnikatelských subjektů, tak i jejich marketéry, ale je navíc vhodná pro studenty univerzit i vysokých škol s příslušnými studijními programy, jako rozšiřující odborná literatura zaměřená na mnohavrstenatou manažerskou komunikaci, tedy na funkci, která jde napříč všemi jejími manažerskými dílčími funkcemi. Přínosné pro uvedené skupiny uživatelů je souběžně uváděný ekonomický pohled na problematiku marketingové komunikace. Akcent kladený právě na možnosti dosáhnout nízkých nákladů ve spojitosti s marketingovou komunikací je přístupem, který překračuje reálné časové období. Publikace využívá období recese k nastavení úsporných opatření ve všech oblastech podnikatelských aktivit, aby následně umožnila postupný přechod do období konjunktury s pozměněnou strategií prvenství v nákladech. Díky autorské koncepci se specificky zaměřená monografie stává doporučenou pro všechny odborné zájemce o výborně škálově zpracovanou problematiku nízkonákladové marketingové komunikace.

V Brně dne 18. 1. 2013
Prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc
Mendelova Universita Brno

 

Tuto knihu lze koupit pouze u nás. Objednejte si ji ZDE přímo u vydavatele a my vám ji zašleme s daňovým dokladem na dobírku.

Cena je včetně DPH ……. 589,-Kč + 130,-Kč poštovné a balné, případně DVD 199,-Kč+ 90,-Kč poštovné a balné.

PLÁTCE

PŘÍJEMCE

(vyplňte, pokud je doručovací adresa jiná než adresa plátce)

Objednávku si můžete nechat zaslat na odlišnou adresu než je adresa vašeho bydliště.
Pokud údaje nezadáte, budou použity stejné jako údaje plátce.

* Opiště níže uvedený kód:
captcha

Položky označené hvězdičkou(*) jsou povinné.

Ukázky titulů
 

Ukázky stavebních deníků Objednat

Nejčastější dotazy pro autory

Ukázky stavebních deníků Objednat