Odborná literatura a monografie

RNDr. Ludvík Čichovský CSc. MBA a kolektiv

Inovace na firemní úrovni představují významný generátor jak výkonnosti, tak i tvorby hodnoty firmy. Inovace působí na firemní výkonnost nejen prostřednictvím svých ekonomických efektů, tzn., jsou hnací silou růstu tržeb a zisku, ale rovněž jsou významným prvkem firemního učení se. Přínosy úspěšných inovací pro firmu nelze tudíž vnímat pouze zúženou optikou ekonomických parametrů, jako jsou zisk či rentabilita investic do inovací (ROI), čistá současná hodnota inovativního projektu (NPV) či ekonomická přidaná hodnota (EVA), ale je nezbytné vzít do úvahy širší kontext přínosů z firemních inovací. Za ekonomicky obtížně vyjádřitelné přínosy z inovačních projektů je třeba pokládat zvládnutí nové technologie výroby inovativních produktů, průnik na nové trhy, vytvoření…

Cena: 330,-Kč
15x21cm | 329 stran |ISBN: 978-80-87829-07-3 | vydáno 2013
Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

Tato publikace je založena na výsledcích realizovaného výzkumu v problematice zabezpečení kontinuity znalostí v organizacích. Kniha přináší odpověď na otázku proč je v současném vysoce konkurenčním prostředí nutné uchovávat znalosti klíčových pracovníků a jakou roli hraje vertikální přenos znalostí v zabezpečení kontinuity činností. Představuje jedinou knihu týkající se oblasti zabezpečení kontinuity znalostí v České republice. Jedná se o pátou odbornou publikaci nové edice J@K a je primárně určena personalistům a manažerům organizací, pracovníkům personálních agentur, studentům ekonomických a společenských směrů zabývající se lidským faktorem a všem ostatním, pro které je problematika uchování znalostí aktuální, potřebná nebo zajímavá.

Cena: 259,-Kč (VYPRODÁNO)

Cena: 129,-Kč (VYPRODÁNO)

15x21cm | 168 stran |ISBN: 978-80-87829-01-1 | vydáno 2013
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

Kniha „Fluktuace a retence zaměstnanců“ se týká v současnosti aktuálního tématu práce s lidským kapitálem. Otázka, jak si udržet kvalitní zaměstnance, je klíčovým faktorem úspěchu organizací v dnešním vysoce konkurenčním prostředí. Publikace se proto věnuje příčinám fluktuace zaměstnanců v České republice a je zaměřena právě na lokální prostředí a hodnoty, které čeští zaměstnanci uznávají. Zároveň jsou uvedena doporučení, jak se zaměstnanci pracovat ve smyslu jejich dalšího rozvoje. Publikace je určena především manažerům, personalistům, podnikatelům, studentům a odborné veřejnosti.

Cena: 339,-Kč (VYPRODÁNO)

Cena: 129,-Kč (VYPRODÁNO)

15x21cm | 232 stran |ISBN: 978-80-904645-9-9 | vydáno 2013
Mgr. Jiří Boháček, Dr. a kol.

Tato publikace je sestavená pracovníky katedry marketingu VŠEM v Praze a má ukázat, jak se marketing s pomocí inovativních přístupů v současné době vyrovnává s faktem vleklé krize světové ekonomiky. Je třetí odbornou publikací nové edice J@K a je určena podnikatele, marketéry, pracovníky reklamních a komunikačních agentur a všechny ostatní, kteří se zajímají o efektivní marketing v období ekonomické krize.

Cena: 239,-Kč (VYPRODÁNO)

Cena: 129,-Kč (VYPRODÁNO)

15x21cm | 165 stran s barevnou přílohou |ISBN: 978-80-904645-7-5 | vydáno 2013
RNDr. Ludvík Čichovský CSc, MBA a kol.

Tato kniha je druhou odbornou publikací nové edice J@K. Je určena podnikatele, marketérty, pracovníky reklamních a komunikačních agentur a všechny ostatní, kteří si uvědomují, že snižování nákladů na komunikaci je možné posílit konkurenceschopnost a postavení na trhu. Najdete v ní inspiraci a odpovědi J@K efektivně řešit marketingovou komunikaci, a zejména J@K tuto komunikaci realizovat s nižšími náklady.

Cena: 589,-Kč (VYPRODÁNO)

Cena: 199,-Kč

15x21cm | 436 barevných stran |ISBN: 978-80-904645-5-1 | vydáno 2013
RNDr. Ludvík Čichovský, CSc, MBA
RNDr. Ludvík Čichovský, CSc, MBA
Pedagog, lektor a odborník zabývající se výzkumem v oblasti marketingu na Vysoké škole ekonomie a managementu a na dalších VŠ v zahraničí. Je autorem odborných publikací, jako např.: „Marketing na rozhraní dvou tisíciletí“, „Moderní trendy marketingu v praxi“ a „Moderní trendy marketingu pro podnikatele“.Tato kniha je určena pro vás, kteří si uvědomujete, že i marketing a jeho formy se neustále vyvíjejí a zdokonalují. Najdete v ní přehled zajímavostí a novinek v marketingové komunikaci.

Cena: 292,-Kč (VYPRODÁNO)

Cena: 149,-Kč
15x21cm | 300 stran |ISBN: 978-80-904645-4-4 | vydáno 2013
RNDr. Ludvík Čichovský, CSc, MBA
Mgr. Jiří Boháček, Ph.D
PhDr. Jindřich Urban, Ph.D

Tuto odbornou publikaci vytvořil tým spoluautorů a odborníků působících na VŠEM (vysoká škola ekonomie a managementu) www.vsem.cz v Praze.

V této publikaci se dočtete o inovačním a inovativním marketingu a jeho aplikacích v praxi. Dostanete odpověď na otázky, proč jsou v dnešní době inovace nezbytné a jaký zásadní vliv mají na konkurenceschopnost a prosperitu výrobců i poskytovatelů služeb. Kniha je rozdělena do úvodu a 6 odborných kapitol:

Cena: 252,-Kč
Cena: 129,-Kč
15x21cm | 200 stran |ISBN: 978-80-904645-3-7 | vydáno 2012
RNDr. Ludvík Čichovský, CSc, MBA
RNDr. Ludvík Čichovský, CSc., MBA
Pedagog, lektor a odborník zabývající se výzkumem v oblasti marketingu na Vysoké škole ekonomie a managementu a na dalších VŠ v zahraničí. Je autorem odborných publikací, jako např.: „Marketing na rozhraní dvou tisíciletí“, „Moderní trendy marketingu v praxi“ a „Moderní trendy marketingu pro podnikatele“.Tato kniha je určena pro vás, kteří si uvědomujete, že i marketing a jeho formy se neustále vyvíjejí a zdokonalují. Najdete v ní přehled zajímavostí a novinek v marketingové komunikaci.

Cena: 252,-Kč
Cena: 129,-Kč
15x21cm | 200 stran |ISBN: 978-80-904645-2-2 | vydáno 2012

Ukázky titulů
 

Ukázky stavebních deníků Objednat

Nejčastější dotazy pro autory

Ukázky stavebních deníků Objednat