Právě vyšlo

Inovace-generátor výkonnosti firem

Inovace na firemní úrovni představují významný generátor jak výkonnosti, tak i tvorby hodnoty firmy. Inovace působí na firemní výkonnost nejen prostřednictvím svých ekonomických efektů, tzn., jsou hnací silou růstu tržeb a zisku, ale rovněž jsou významným prvkem firemního učení se. Přínosy úspěšných inovací pro firmu nelze tudíž vnímat pouze zúženou optikou ekonomických parametrů, jako jsou zisk či rentabilita investic do inovací (ROI), čistá současná hodnota inovativního projektu (NPV) či ekonomická přidaná hodnota (EVA), ale je nezbytné vzít do úvahy širší kontext přínosů z firemních inovací. Za ekonomicky obtížně vyjádřitelné přínosy z inovačních projektů je třeba pokládat zvládnutí nové technologie výroby inovativních produktů, průnik na nové trhy…

Zobrazit více informací

Ukázky titulů
 

Ukázky stavebních deníků Objednat

Nejčastější dotazy pro autory

Ukázky stavebních deníků Objednat